ES projektai

UAB „Glori ir Ko“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

UAB „Glori ir Ko“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Glori ir Ko“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 145 177,88 Eur
Iš Europos Sąungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 96 020,64 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn.
Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Glori ir Ko“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“ įgyvendinimas

Pagrindinis įmonės tikslas – išskirtinis dėmesys ir profesionalios paslaugos klientams. Atsižvelgiant į tai, UAB „Glori ir Ko“ nuolat stebi rinkos pokyčius, tendencijas bei atnaujina savo produkcijos bei prekių asortimentą, investuoja į paslaugų kokybės gerinimą. Pastaraisiais metais stebėdama didėjančią konkurenciją rinkoje ir norėdama išlikti konkurencinga bei keldama tikslus įmonės veiklos plėtrai bei darbo našumo didinimui, UAB „Glori ir Ko“ nustatė poreikį investuoti į technologinius skaitmenizuotus gamybos sprendimus.

Siekdama atlikti tikslines bei geriausius rezultatus galinčias duoti investicijas, įmonė įsigijo technologinio audito paslaugą bei vadovaudamasi gautomis išvadomis numato įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Glori ir Ko“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“. Šio projekto metu bus įsigyjama technologinė įranga su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis. Vertinama, kad numatomos atlikti investicijos sudarys sąlygas UAB „Glori ir Ko“ didinti įmonės veiklos apimtis, pardavimo pajamas bei efektyviai valdyti sąnaudas, kas leis reikšmingai padidinti įmonės darbo našumą. Projektui negavus ES struktūrinių fondų finansavimo, įmonė negalės įgyvendinti projekto numatyta apimtimi per planuojamą laikotarpį bei negalės pasiekti nustatytų tikslų ir rodiklių.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Glori ir Ko“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“
Projekto vykdytojas  – UAB „Glori ir Ko“
Projekto tikslas – Skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus, siekiant didinti įmonės darbo našumą


Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
– 637 315,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 287 066,75 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2020-05-14
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-12-16